سودای سیمرغ
چهاردهم مرداد 97 ساعت 14:00
نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران اعلام شد
پیشتازی «خوک» و «بدون تاریخ بدون امضا»
نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران از سوی علی نصیریان معرفی شدند که فیلم‌های «خوک» و «بدون تاریخ بدون امضا» با نامزدی در ۱۰ رشته، پیشتاز هستند.

آمار سایت