» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 2860 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 18/10/1393 بازدید171 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید784 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید93 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 156 68
دوشنبه 335 73
سه شنبه 620 152
چهارشنبه 232 89
پنجشنبه 446 105
جمعه 687 208
شنبه 384 133
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 784 180
سه شنبه 93 81
8الی 12 ظهر 272 132
پنجشنبه 371 117
16الی 20 عصر 698 168
شنبه 642 150

آمار سایت