» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 6536 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1551 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید756 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 506 361
دوشنبه 793 424
جمعه 1349 631
شنبه 952 523
چهارشنبه 779 472
پنجشنبه 914 538
سه شنبه 1243 550
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1551 741
جمعه 1265 668
20الی 24 شب 1062 466
چهارشنبه 756 552
12الی 16 بعدازظهر 886 531
سه شنبه 1016 541

آمار سایت