» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 8188 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1839 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید1097 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 717 528
دوشنبه 1104 587
جمعه 1518 792
شنبه 1227 697
چهارشنبه 1016 641
پنجشنبه 1121 713
سه شنبه 1485 746
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1839 970
جمعه 1489 858
20الی 24 شب 1333 651
چهارشنبه 1097 736
12الی 16 بعدازظهر 1145 754
سه شنبه 1285 735

آمار سایت