» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 52114 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 26/05/1395 بازدید497 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10859 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید6828 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6889 3736
دوشنبه 7536 3934
جمعه 8041 4095
شنبه 6748 3889
چهارشنبه 7486 3805
پنجشنبه 7476 4077
سه شنبه 7938 4072
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10859 5571
جمعه 8660 4534
20الی 24 شب 6828 3674
چهارشنبه 9175 4875
12الی 16 بعدازظهر 8853 4707
سه شنبه 7739 4247

آمار سایت