تولید سینمائی مغز نارنجی-آبان 92
سینمائی مغز نارنجی
نیوشا ضیغمی بازیگر فیلم
امیر ترابی و فرزانه زرتشت-گریم
علی عطشانی و کامران تفتی
محمد فرزانه، علی بیات
سروش حسین جانی و مهران رجبی
با همراهی حسام نواب صفوی
حسام نواب صفوی
علی عطشانی(سمت راست)
سامان صادقی مهر(وسط)
جواد عزتی(سمت چپ)
نیوشاضیغمی، مرجان کیانی، مهدی خسروی و محمود عطشانی
سامان صادقی مهر، جواد عزتی و علی عطشانی
سامان صادقی مهر
سامان صادقی مهر و مرجان شاهوردی
پشت صحنه

آمار سایت