رشت - کاروانسرای شاه عباسی
بنای تاریخی شاه عباسی
بنای باستانی دوره اسلامی
ثبت شده در میراث فرهنگی

آمار سایت