پرتره گرافی
سفر کاری به ماکو و مرز بازرگان
مهین دوست،سامان صادقی مهر
فیلم و اما انسان، عنصر پنجم
بازدید از بنیاد شهید چمران
گیلان، رشت و مجتمع کارن
سفر گردشی به شهر آستانه
رشت - کاروانسرای شاه عباسی
زمستان سال 1393
اسکله بندر انزلی- 92
مراسم آشپزی شب های قدر
گردشگری در شهر شفت
مجتمع گردشگری ایرونی رشت
تولید سینمائی مغز نارنجی-آبان 92
سامان صادقی مهر و بهزاد خداویسی-جلسه کاری
پیش تولید سینمائی"یادم تورو فراموش"

آمار سایت