زندگی، منشوریست از رنگ سیاه، سفید و خاکستری
کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه بخش سینما ویدئو

آمار سایت