فیلموگرافی
سیزدهم مهر ٩٤ ساعت ١٦:٣٤
پاییز 94
فیلم سینمایی پروانه های سوخته در آستانه پیش تولید
با انجام توافقات لازم با عوامل فنی و بازیگران فیلم سینمایی پروانه های سوخته جدیدترین اثر سینمایی سامان صادقی مهر در مسیر آغاز پیش تولید قرار گرفت.
بیست و پنجم دی ٩٣ ساعت ٢٣:١٢
بهار 94
شهرزاد کمال زاده همراه پروانه های سوخته می آید.
شهرزاد کمال زاده به عنوان ایفاگر نقش اصلی، سید جواد هاشمی و بهنام قربانی برای دیگر نقش های محوری در این فیلم قطعی شده است

آمار سایت